แบนเนอร์15

เครื่องมือวัดและตัด

  • คาลิเปอร์ดิจิตอลกันน้ำ IP67

    คาลิเปอร์ดิจิตอลกันน้ำ IP67

    1.ระดับการป้องกันถึง IP67 และสามารถใช้ในน้ำหล่อเย็น น้ำ และน้ำมัน

    2.รีเซ็ตเป็นศูนย์ในทุกตำแหน่ง สะดวกสำหรับการแปลงระหว่างการวัดสัมพัทธ์และการวัดสัมบูรณ์

    3.การแปลงเมตริกเป็นอิมพีเรียลได้ทุกที่